Psychiater
GZ-psycholoog
Psychotherapeut
Klinisch psycholoog
Klinisch neuropsycholoog
Verpleegkundig specialist ggz
Specialist ouderengeneeskunde / klinisch geriater
Verslavingsarts
Ja
Nee
Ja, ik heb een HoNOS-training gehad
Nee, ik heb geen HoNOS-training gehad maar ben wel voornemens er één te volgen
Nee, ik heb geen HoNOS-training gehad en ben niet voornemens er één te volgen